സ്നേഹിച്ചവർക്കും കൂടെ നിന്നവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രിയ നായികാ

ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വാർത്തകൾക്കു അപ്പുറം കാണാറില്ല, കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു നടിക്ക് നടന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം.

എന്നാൽ ആ സംഭവങ്ങൾക്കു ശേഷം സിനിമയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ നടി ആദ്യമായാണ് പരസ്യമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പ്രീതികരണം അറിയിച്ചത്.

 

******My Life has knocked me down a few times, it showed me things I never wanted to see. I Experienced sadness and failures. But one thing for sure, I Always get up ! #ThankYouAll #ForTheLove #ForThePrayers

 

 

 

 

About admin

Snidhin k

Check Also

Online Engagement Significance Hints That Will

aplikacje randkowe – http://bycwedwoje.pl/portale-randkowe/aplikacje-randkowe-co-zamiast-tindera/. And so you’ve setup the right on-line rendezvousing report together with …