ഡി 4 ഡാൻസ് ടീം ഒരുക്കിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം : ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്

യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി ഒരു ഷോർട് ഫിലിം. ‘ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്’, ഇരുട്ടിലെ വഴിവിളക്കായ്
A Short Film by D4 Dance Team

Directed by : Yamuna Yaami
Music by : Sharreth sir
Audiography : MR Raja sir
Starring : Nitesh, Priyamani, Mamta Mohandas, Neerav, Adil Ibrahim, Pearle Maneay, D4 Team

About admin

Snidhin k

Check Also

ഒരു കാമുകനും ഇത് വരെ കേൾക്കാത്ത മറുപടി | Sundaran Shortfilm – Robin Machan & Samantha Jose

Story Direction – Robin Machan Produced by – sivasankaran nair, sumesh thampi, deen dennis Dop …